Нови вести

Проект | е-Училница

Фондацијата „е-Македонија“ по четврти пат го поддржа проектот „е-Училница“ кој има за цел да обезбеди бесплатни обуки за компјутерски вештини за жени од општините Радовиш и Конче. Во рамките на проектот Женска акција во 2012 година формираше компјутерски центар кој претставува директен придонес кон создавање на сеопфатно дигитално оштество.

Прочитај повеќе

18.11.2014 | Завршната конференција на проектот Мрежа за поддршка на млади претприемачи (YES Network)

На 2-ри и 3-ти септември 2015 година во во просториите на Конгресниот центар на Скопскиот саем во Скопје се одржа завршната конференција на проектот Мрежа за поддршка на млади претприемачи (YES Network), со наслов „Најдобри пракси и вмрежување“.

Прочитај повеќе

Проект: "Предизвици и можности за руралната жена"

Проектот „Предизвици и можности за руралната жена“ е помеѓу деветте наградени проекти кои се финансирани во рамките на Конкурсот за доделување грантови на граѓански организации во областа на претприемништвото за млади за 2015 година објавен од страна на Мрежата за поддршка на млади претприемачи.

Прочитај повеќе

Работилница - работилница „Јакнење на капацитетите на граѓанските организации како активни чинители во борбата против корупција“

Од 2 до 5 јули 2015 во Охрид се одржа работилница „Јакнење на капацитетите на граѓанските организации како активни чинители во борбата против корупција“ која се реализираше во рамките на проектот „Развој на индикатори за мерење на доброто управување во земјите кандидати за влез во ЕУ – Индекс на добро управување во Македонија. Проектот се реализи

Прочитај повеќе

10.12.2014 |Дебата со средношколци

Во рамките на кампањата „16 дена активизам против семејното и родовото насилство“, Женска акција Радовиш во соработка со Националната мрежа за борба одржа дебата на тема:...

Прочитај повеќе

https://www.facebook.com/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88-481551978554171/notifications/