Постери и флаери

Јавните библиотеки поттикнуваат иновации во заедницата
Јавните библиотеки поттикнуваат иновации во заедницата  
Проект е-УЧИЛНИЦИ
Проект-е-УЧИЛНИЦИ  
Предизвици и можности за руралната жена
Предизвици-и-можности-за-руралната-жена  
Насилство врз жената
НАСИЛСТВО ВРЗ ЖЕНАТА  
https://www.facebook.com/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88-481551978554171/notifications/