На нашите центри им е потребна вашата помош.
Вашиот дар за работата на центрите за правна помош ќе помогне во обезбедување за жртвите на семејно насилство

Правна помош

Психосоцијална поддршка

Судско застапување

За помош на жртвите на семејно насилство донирајте
- на жиро сметка: ЖЕНСКА АКЦИЈА - Асоцијација за унапредување на статусот на жената во Македонија, 240180000837324, УНИ банка, Радовиш

Доколку не сте во можност да дарувате финансиски средства, а сакате да помогнете на друг начин ве молиме да ни се обратите.
Ве молиме испратете ги вашите податоци преку нашата контакт форма, а ние ќе ви се јавиме.