social image

Женска акција - Радовиш

Женска акција е Асоцијација за унапредување на статусот на жените во современите општествени процеси во Македонија.
Основана е на  15.07.2005 година со цел создавање на поволни услови за организиран пристап  и постојана
  општествена активност на жените во Радовиш и пошироко.

Документи

Документи и планови за развој на „Женска акција“ Радовиш

Проекти

Прочитајте повеќе за проектите на "Женска акција" Радовиш

Програми

Програми на асоцијацијата за унапредување на статусот на жените

Настани

Трибина на тема: „Учеството на руралната жена во локалниот економски развој“

Денес во просториите на Локалниот креативен центар NEXUS во рамките на проектот Дигитални вештини – Предизвици и можности за жените се одржа Трибина на тема: „Учеството на руралната жена во локалниот економски развој“.

Прочитај повеќе

Завршија обуките за дигитален маркетинг

Заврши обуката Дигитален маркетинг која имаше за цел подобрување на вештините и компетенциите на жените и поттикнување на нивниот личен и професионален развој. Бесплатниот едукативен тренинг модул го посетија 30 жени, кои имаа желба да се стекнат со нови, или да ги подобрат сопствените знаења и вештини во една од најбараните професии на денешницата

Прочитај повеќе

Во тек се обуките за ИТ вештини

Во тек се обуките за ИТ вештини кои ги посетуваат жени од четири рурални средини од двете општини Радовиш и Конче: Лубница, Конче, Ораовица и Злеово. Во обуките се вклучени 30 жени, кои преку обуките ќе се стекнат со вештини за работа на компјутер.

Прочитај повеќе