social image

Женска акција - Радовиш

Женска акција е Асоцијација за унапредување на статусот на жените во современите општествени процеси во Македонија.
Основана е на  15.07.2005 година со цел создавање на поволни услови за организиран пристап  и постојана
  општествена активност на жените во Радовиш и пошироко.

Документи

Документи и планови за развој на „Женска акција“ Радовиш

Проекти

Прочитајте повеќе за проектите на "Женска акција" Радовиш

Програми

Програми на асоцијацијата за унапредување на статусот на жените

Настани

ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ОБУЧУВАЧИ ЗА 2 (ДВЕ) ОБУКИ

Асоцијација за унапредување на статусот на жената во Македонија „Женска акција“ Радовиш објавува повик за обучувачи за 2 (две) обуки во рамките на проектот: „Дигитални вештини – Предизвици и можности за жените“.

Прочитај повеќе

ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИ ЗА ОБУКА ЗА ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ

Асоцијација за унапредување на статусот на жената во Македонија „Женска акција“ Радовиш во рамките на проектот: „Дигитални вештини – Предизвици и можности за жените“ објавува повик за пријавување на жени и млади девојки за обука за дигитален маркетинг.

Прочитај повеќе

ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИ ЗА КУРС ЗА КОМПЈУТЕРСКА ЕДУКАЦИЈА ЗА ПРОГРАМИТЕ MICROSOFT OFFICE, КОРИСТЕЊЕ НА ИНТЕРНЕТ/E-MAIL

Асоцијација за унапредување на статусот на жената во Македонија „Женска акција“ Радовиш во рамките на проектот: „Дигитални вештини – Предизвици и можности за жените“ објавува повик за пријавување на жени и млади девојки за обука со компјутери и стекнување на знаење за работа со компјутери и алатките на Microsoft Office пактетот и Интернет.

Прочитај повеќе