ШТО Е НАСИЛСТВО ВРЗ ЖЕНАТА?

НАСИЛСТВО: Секое насилство засновано на разликите на половите кое за резултат има физичка, сексуална и психолошка штета или страдање на жената, кое вклучува и заплашување, принуда и контрола, без оглед дали тоа се случува во јавниот или приватен живот.
СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО – е контрола од страна на едниот партнер врз друг или друг член на семсјтвото, кој со примена на сила, закана и заплашување врши телесни повреди,емоционална или сексуална злоупотреба или работно искористување на друг член од фамилијата.
Начинот на контрола вклучува:
 • Физичко насислтво
 • Психолошко/емоционално насислтво
 • Сексуално насилство
 • Економска насилство
 • Закани и изолација

Кои се жртви на семејно насилство?
Голем дел од анкетите покажуваат дека 95% од жртвите на семејно насилство се жените.

ЗНАЦИ НА НАСИЛСТВО

Ова е листа на знаци за предупредување за потенцијално навредливи односи:

Дали Вашиот партнер
 
 • Ве злоупотребува кога е под дејство на алкохол или други лекови.
 • Ве обвинува за се што ќе се случи лошо
 • Претерано е љубоморен и посесивен
 • Ве контролира каде одите и што правите
 • Не ви дозволува да се гледате со вашите пријатели и семејството
 • Ги злоупотребува браќата и сестрите и другите членови на семејството, децата или домашните миленичиња
 • Секогаш се лути на некого или нешто
 • Се обидува да ве изолира и контролира со кого ќе се видите или каде ќе одите
 • Ве обвинува дека флертувате и дека имате други партнери
 • Физички е груб спрема вас (ве турка, ве вчлече, ве кубе...)
 • Ви ги одзема парите
 • Не ве слуша и не покажува интерес за вашето мислење и чувства
 • Ве игнорира и ве замолчува во друштво
 • Ви забележува како се облекувате
 • Ве гледа како сексуален објект а не како личност

Флаер

Флаер  
За помош мошете да се обратите во нашата канцеларија која се наоѓа на следната адреса
Асоцијација за унапредување на статусот на жената во Македонија „Женска акција“ Радовиш
ул. Илинденска бр. бб, Радовиш
Тел/факс 032 551 386; 070 66 93 07
 www.zenskaakcija-radovis.mk
Ние ви нудиме бесплатна правна помош.:
Секој вторник и четврток од 17-19 часот
Отворен телефон: 070 227 917