10-10.2014 | Трето Собрание на Националната Мрежа Против Насилство врз Жените и Семејно Насилство

Tретото Собрание на  Националната мрежа против насилство врз жените и семејното насилство се одржа на 10.10.2014 во Скопје.
Собрание го отвори претседателката Санела Шкриељ со дефинирање на точките за дискусија и агендата за работа. На Собранието се дискутираше на следните точки:
Преглед на активностите на мрежата во 2013/2014 година (финансиски и наративен извештај)
Претставување на новиот проект на мрежата
Избор на членови на УО; Избор на членови на надзорна комисија Редовност во плаќањето чланарина и разно.
Под точката Разно беше разгледана можноста за заедничко спроведување на глобалната  кампањата 16 дена активизам, Беше формирана работна група која ќе даде предлози и ќе направи концепт за спроведување  на капмањата на национално ниво.

Галерија

https://www.facebook.com/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88-481551978554171/notifications/