14.05.2012 – Работна средба

Денес во организација на Националната мрежа против насилството врз жената „Глас против насилство“ беше одржана работната средба по однос на првиот Нацрт на Националната стратегија за спречување и заштита од семејно насилство 2012 – 2014. На работната средба учество зедоа голем број на претставници од организациите членки на мрежата. На средбата присуствуваше и претседателката на Женска акција мр. Иванка Соколова.
 

Галерија