03.07- 06.07.2013 - Дигитална сигурност (Digital Security)

Од 03 до 06 Јули во Охрид се одржа работилницата Дигитална сигурност (Digital Security), дизајнирана според потребите на жените кои во фокусот на својата работа ги имаат ставено женските човекови права. Ова е трета по ред работилница  која е дел од циклусот работилници за Integrated Security for women поддржана од страна на Kvinna till Kvinna Foundation(http://kvinnatillkvinna.se) која ги поддржува жените во време на војна и конфликт, со цел да се зголеми нивната моќ и влијание.

На работилницата на учесничките им се даде можност да  разменат искуства, да се стекнат со нови знаења и вештини во однос на сопствената заштита и заштита на организацијата во која работат. Работилницата ја водеа Daniel Ó Clunaigh i Peter Steudtner од Tactical Technology Collective.

https://www.facebook.com/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88-481551978554171/notifications/