social image

Женска акција - Радовиш

Женска акција е Асоцијација за унапредување на статусот на жените во современите општествени процеси во Македонија.
Основана е на  15.07.2005 година со цел создавање на поволни услови за организиран пристап  и постојана
  општествена активност на жените во Радовиш и пошироко.

Документи

Документи и планови за развој на „Женска акција“ Радовиш

Проекти

Прочитајте повеќе за проектите на "Женска акција" Радовиш

Програми

Програми на асоцијацијата за унапредување на статусот на жените

Настани

ПРОЕКТ „ Дигитални вештини - предизвици и можности за жените“

Во периодот мај 2023 – јануари 2023 „Женска акција“ Радовиш го спроведува проектот „Дигитални вештини –предизвици и можности за жените“ кој има за цел да ги мотивира жените од општина Радовиш и Конче во подобрување на нивните дигитални вештини преку користење на компјутерите и интернетот со цел подобро да ги препознаат можностите што ги нуди ИТ тех

Прочитај повеќе

ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ОБУЧУВАЧИ ЗА 2 (ДВЕ) ОБУКИ

Асоцијација за унапредување на статусот на жената во Македонија „Женска акција“ Радовиш објавува повик за обучувачи за 2 (две) обуки во рамките на проектот: „Дигитални вештини – Предизвици и можности за жените“.

Прочитај повеќе

ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИ ЗА ОБУКА ЗА ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ

Асоцијација за унапредување на статусот на жената во Македонија „Женска акција“ Радовиш во рамките на проектот: „Дигитални вештини – Предизвици и можности за жените“ објавува повик за пријавување на жени и млади девојки за обука за дигитален маркетинг.

Прочитај повеќе